icone alerte

Je bent een
klokkenluider

je hebt een misstand gezien en je wilt die melden

MAAK EEN MEDING

CONSULTER MES ALERTES

ENQUÊTE COMPLIANCE ÉDITION 2021

L’AFJE et ethicorp s’associent pour la 3ème édition 2021 de leur enquête sur la  compliance et la prévention des risques en entreprise.

Vous travaillez en entreprise dans les départements : juridique, compliance, éthique, ressources humaine, direction financier, Audit, direction, Etc.

Nous vous invitons à contribuer à la plus grande enquête française sur la compliance et l’entreprise. Les résultats de cette enquête et son analyse seront partagées largement.
Toutes vos réponses sont confidentielles, aucune donnée personnelle n'est collectée ni conservée. Vous répondez donc en toute liberté.
Nous vous remercions par avance pour votre participation et à très vite pour la publication des résultat.

UW BEHOEFTEN

ethicorp besoins 3Ethiek in het bedrijf is een noodzaak voor iedereen

Een falen in het bedrijf brengt iedereen in gevaar
• het bedrijf en zijn leidinggevenden zijn blootgesteld aan vervolging • het imago van het bedrijf wordt ondermijnd voor klanten en partners
• het verloren gaan van markten brengt werkgelegenheid in gevaar
• aandeelhouders verliezen waarde van hun investering

 

 

ethicorp besoins 5Ethiek en veiligheid moeten worden gestructureerd en bewezen

Niets doen is een overtreding
• bestrijding van corruptie, fraude, intimidatie en discriminatie ... is een wettelijke verplichting • klokkenluiders moeten worden beschermd
• dit geldt voor alle bedrijven, van kleine en middelgrote ondernemingen tot multinationals
• iedereen moet, onafhankelijk van hun niveau, worden gemobiliseerd


 

ONZE OPLOSSINGEN

ethicorp besoins 6Het aanmelden van misstanden wordt ontvangen en verwerkt door advocaten

Onze ethiek is de beste bescherming
• 100% online waarschuwingen, 100% veilig, 100% effectief
• de advocaten zijn onafhankelijk
• de advocaten garanderen vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
• klokkenluiders zijn beschermd en worden geïnformeerd over de follow-up

 

icones ethicorp deontologueVerwijzende ethische medewerker

• Het aanbieden van een verwijzend ethische medewerker om te adviseren over risicosituaties, inclusief belangenconflicten, en om de entiteit / het bedrijf en zijn teams dagelijks te begeleiden
• Onafhankelijke advocaten garanderen competentie en vertrouwelijkheid
• Ondersteuning van het management bij de implementatie van een ethische strategie
• Opleiding in ethiek

 

ethicorp besoins 1Risico-audit en risico mapping

Vous comprendre pour vous protéger
• de risico's waaraan het bedrijf momenteel wordt blootgesteld analyseren
• controleren van de verantwoordelijkheden en de delegatiebevoegdheden
• pleiten voor preventiemaatregelen in verhouding tot reële risico's

 

ethicorp besoins 4Ontwikkeling en monitoring van ethische codes

Gedragsregels die beschermd moeten worden
• Definitie van de rollen en effectieve procedures
• Voorkomen van belangenconflicten
• Vermijden van fraude en cyberaanvallen
• zakelijk geheimhouding beschermen

 

ethicorp besoins 2Training voor leidinggevenden en medewerkers

Informatie over bescherming
• Wat zijn uw persoonlijke risico's? • training ter plekke • Online training en e-learning

 

 


ONZE TOEWIJDING

ETHICORPorg adminEthicorp.org: een kwaliteitslabel

• Ethiek is ons gemeenschappelijke belang
• Klantenbedrijven kunnen ons label gebruiken om hun ethische toewijding te uiten
• In geval van overtreding van ons Handvest, houden wij ons het recht voor om gebruik van het label te weigeren